WyszukiwarkaPozycja w menu przenosząca do formularza pozwalającego na wyszukiwanie wykładowców.
W celu wyszukania osoby należy wpisać jej nazwisko i wybrać przycisk „Szukaj osoby”. Przykładowy wynik wyszukiwania może być następujący.
Widoczne są tutaj podstawowe dane wraz z linkami do planu zajęć oraz dyżurów.

Wybierając link pokaż w kolumnie Plan zajęć wynikiem będzie np. :

Wybierając link pokaż w kolumnie Dyżury wynikiem będzie lista terminów w jakich można zastać wykładowcę w wskazanym miejscu.