Rozpoczęcie zajęć na studiach wyższych
rok akademicki 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku

studia stacjonarne I rok

studia niestacjonarne I rok

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja)

30.09.2019


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia)

14.10.2019


Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

30.09.2019

Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS), kierunek Ekonomia

16.10.2019

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

01.10.2019

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja)

05.10.2019


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja)

12.10.2019

II stopień Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

04.10.2019

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

03.10.2019

Plany zajęć dla studentów I roku

Kolegium Zarządzania i Finansów


Studia stacjonarne

Administracja
studia pierwszego stopnia

Ekonomia
studia pierwszego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


Studia niestacjonarne

Administracja
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Ekonomia
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


UWAGA! Plany zajęć dla I roku w roku akademickim 2019/2020 mogą ulec zmianie
Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację w trakcie roku akademickiego - aktualne informacje dostępne są na Wirtualnej Uczelni, ikozminski, aplikacji mobilnej.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, harmonogramy zajęć będą dostępne na portalu Wirtualna Uczelnia na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Studia kontynuowane – zajęcia rozpoczynają się zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 oraz harmonogramem zajęć na WU.


Powrót do Wirtualnej Uczelni