Rozpoczęcie zajęć na studiach wyższych
rok akademicki 2017/2018

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się 16 października 2017 r. o godz.14:00 w Auli Głównej

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I-szego roku

studia stacjonarne I rok

studia niestacjonarne I rok

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia - rynki zagraniczne, prawno-biznesowa specjalność na administracji)

02.10.2017


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, finanse i rachunkowość)

16.10.2017


Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

02.10.2017

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

03.10.2017

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia - rynki zagraniczne, prawno-biznesowa specjalność na administracji)

21.10.2017


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja)

13.10.2017

II stopień Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

06.10.2017

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

19.10.2017

Plany zajęć dla studentów I-szego roku

Kolegium Zarządzania i Finansów

Kolegium Prawa


Studia stacjonarne


Finanse i rachunkowość
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


Studia niestacjonarne

Administracja
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Ekonomia
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


Studia stacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie

Prawo gospodarcze
studia jednolite magisterskie


Studia niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie

UWAGA! Plany zajęć dla I roku w roku akademickim 2017/2018 mogą ulec zmianie
Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację w trakcie roku akademickiego - aktualne informacje dostępne są na Wirtualnej Uczelni, ikozminski, aplikacji mobilnej.


Powrót do Wirtualnej Uczelni