Rozpoczęcie zajęć na studiach wyższych
rok akademicki 2018/2019

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 8 października 2018 r. o godz.15:00 w Auli Głównej

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I-szego roku

studia stacjonarne I rok

studia niestacjonarne I rok

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia - rynki zagraniczne, administracja - prawno-biznesowa)

01.10.2018


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia)

15.10.2018


Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

01.10.2018

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

02.10.2018

I stopień (licencjat) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia - rynki zagraniczne, administracja - prawno-biznesowa)

06.10.2018


II stopień (magisterskie) Kolegium ZiF studia w języku polskim

(zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzanie - socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja)

13.10.2018

II stopień Kolegium ZiF studia w języku angielskim (KIBS)

05.10.2018

jednolite studia magisterskie Kolegium Prawa

04.10.2018

Plany zajęć dla studentów I-szego roku

Kolegium Zarządzania i Finansów

Kolegium Prawa


Studia stacjonarne

Administracja
studia pierwszego stopnia

Ekonomia – rynki zagraniczne
studia pierwszego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


Studia niestacjonarne

Administracja
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Ekonomia
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów
studia pierwszego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw
studia drugiego stopnia

Zarządzanie - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku
studia drugiego stopnia


Studia stacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie

Prawo gospodarcze
studia jednolite magisterskie


Studia niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie

UWAGA! Plany zajęć dla I roku w roku akademickim 2018/2019 mogą ulec zmianie
Uprzejmie prosimy o bieżącą weryfikację w trakcie roku akademickiego - aktualne informacje dostępne są na Wirtualnej Uczelni, ikozminski, aplikacji mobilnej.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, harmonogramy zajęć będą dostępne na portalu Wirtualna Uczelnia na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

Studia kontynuowane – zajęcia rozpoczynają się zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 oraz harmonogramem zajęć na WU.


Powrót do Wirtualnej Uczelni